Tuesday, May 11, 2010

dakong pasalamat

karong adlawa nakab-ot ang ginahandum.

ang dakong pasalamat sa katawhan nga naghatag sa ilang pagsalig.

sinugdan na gyud kini sa mas dakong responsibilidad.

paningkamutan nga mapadayon ug mapasundayag ang mas malampusong pagpenerbisyo alang sa kaayuhan sa tibuok katawhan.

0 comments:

Post a Comment

 
;